Jakie są 3 akcje dywidendowe, które warto kupić i trzymać na zawsze? (2024)

Jakie są 3 akcje dywidendowe, które warto kupić i trzymać na zawsze?

Kinder Morgan (NYSE: KMI), Equinix (NASDAQ: EQIX) i Lockheed Martin (NYSE: LMT)to trzy superbezpieczne akcje dywidendowe, ponieważ generują zabezpieczone umową przepływy pieniężne i mają silny profil finansowy. To sprawia, że ​​są one świetną opcją dla osób chcących zwiększyć swoje dochody z dywidend w 2024 r. i później.

Jakie są trzy spółki oferujące najwyższą dywidendę?

Kinder Morgan (NYSE: KMI), Equinix (NASDAQ: EQIX) i Lockheed Martin (NYSE: LMT)to trzy superbezpieczne akcje dywidendowe, ponieważ generują zabezpieczone umową przepływy pieniężne i mają silny profil finansowy. To sprawia, że ​​są one świetną opcją dla osób chcących zwiększyć swoje dochody z dywidend w 2024 r. i później.

Jakie są najbezpieczniejsze akcje z najwyższą wypłatą dywidendy?

25 spółek oferujących najwyższą dywidendę
SerceNazwaBezpieczeństwo dywidendy
ENBEnbridgeBezpieczna
DOKLekarze Realty TrustBezpieczna
KMIDzieci MorganaBezpieczna
VZVerizonBezpieczna
Jeszcze 6 rzędów
9 stycznia 2024 r

Jakie trzy akcje należy posiadać, aby uzyskać miesięczne dywidendy?

7 najlepszych akcji z miesięczną dywidendą do kupienia już teraz
MagazynKapitalizacja rynkowaStopa dywidendy
Dynex Capital Inc (DX)726 milionów dolarów12,2%
Horizon Technology Finance Corp. (HRZN)454 miliony dolarów9,7%
Permski fundusz powierniczy dorzecza (PBT)660 milionów dolarów4,2%
Pennant Park Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)713 milionów dolarów10%
Jeszcze 3 rzędy
16 stycznia 2024 r

Jakie jest 5 spółek wypłacających najwyższe dywidendy?

Wyniki porównania
NazwaCenaZmiana ceny
Międzynarodowe maszyny biznesowe IBM186,35 dolarów1,99 USD (1,08%) po 0,03%
CVX Chevron151,01 dolarów3,05 USD (1,98%) po 0,04%
Zasoby EOG111,05 dolarów2,01 USD (1,78%) Po 0,05%
Transfer energii ET13,94 USD0,025 USD (0,18%) Po 0,04%
Jeszcze 5 rzędów

Która akcja daje najwyższą dywidendę?

Akcje o najwyższej stopie dywidendy
Nr S.NazwaCMP Rs.
1.Styrenix Perfor.1629,40
2.Indie węglowe456,20
3.Przemysł VST3550,45
4.O N G C267,55
23 kolejne rzędy

Które akcje spółki wypłacają najwyższą miesięczną dywidendę?

 1. Dochód z nieruchomości (O) ...
 2. SL Zielony (SLG) ...
 3. STAG Przemysłowy (STAG) ...
 4. Inwestycja AGNC (AGNC) ...
 5. Apple Hospitality REIT (APLE) ...
 6. Właściwości EPR (EPR) ...
 7. Zgadzam się Nieruchomość (ADC)
13 grudnia 2023 r

Czy Coca Cola jest akcją dywidendową?

Stopa dywidendy spółki Coca-Cola Company (KO) wynosi 3,06%co oznacza, że ​​za każde 100 dolarów zainwestowane w akcje spółki inwestorzy otrzymają dywidendę w wysokości 3,06 dolara rocznie. Wskaźnik wypłaty spółki Coca-Cola Company wynosi 72,26%, co oznacza, że ​​72,26% zysków spółki jest wypłacane w formie dywidendy.

Ile akcji dywidendowych powinienem posiadać?

Niezależnie od tego, czy chcesz dzisiaj żyć z dywidend, czy inwestujesz na dłuższą metę, najlepszym sposobem na zbudowanie portfela dywidend zapewniającego stały dochód jest przestrzeganie prostego zestawu zasad zarządzania ryzykiem: Trzymajod 20 do 60 akcjiw celu ograniczenia ryzyka specyficznego dla firmy. Mniej więcej jednakowa waga każdej pozycji.

Jakie są wady akcji spółek o wysokiej dywidendzie?

Minusem inwestowania w akcje w celu uzyskania dywidendy jest to, że jest to ryzykowneewentualne ograniczenie zwrotów. Akcje dywidendowe mogą dawać znaczną stopę zwrotu, ale nawet akcje o najwyższej stopie zwrotu i jakiejkolwiek stabilności nie wypłacają więcej niż ~10% rocznie w dzisiejszych warunkach niskich stóp procentowych, z wyjątkiem rzadkich okoliczności.

Ile zainwestować, aby otrzymać 1000 dolarów dywidendy miesięcznie?

Na rynku, który generuje 2% rocznej stopy zwrotu, trzeba byłoby zainwestować z góry 600 000 dolarów, aby niezawodnie generować12 000 dolarów rocznie(lub 1000 dolarów miesięcznie) w formie dywidendy. Jak zarobić 1000 dolarów miesięcznie na dywidendach?

Ile pieniędzy muszę zainwestować w akcje, aby zarobić 3000 USD miesięcznie?

Jeśli średnia stopa dywidendy z Twojego portfela wynosi 4%, będziesz potrzebować znacznych inwestycji, aby wygenerować 3000 USD miesięcznie. Mówiąc ściślej, potrzebujesz inwestycji w wysokości 900 000 dolarów. Oblicza się to w następujący sposób: 3000 USD x 12 miesięcy =36 000 dolarów rocznie.

Jakie akcje z dywidendą najlepiej kupić i trzymać na zawsze?

Chcesz się wzbogacić? Oto 3 najlepsze akcje, które warto kupić teraz i zachować na zawsze
 • Pfizera. Gigant farmaceutyczny Pfizer (NYSE: PFE) bierze udział w grze od długiego czasu, ewoluując na przestrzeni lat, stając się jednym z najbardziej aktywnych graczy w fuzjach i przejęciach w branży opieki zdrowotnej. ...
 • Grupa UnitedHealth. ...
 • Laboratoria Abbotta.
3 dni temu

Jakie 10 akcji z największą dywidendą warto kupić?

Wszystkie informacje dotyczące dywidend i zysków są aktualne na 2 lutego 2024 r.
 • Altria (MO) ...
 • Devon Energy (DVN) ...
 • Firma Dow....
 • Międzynarodowe maszyny biznesowe (IBM) ...
 • Komunikacja Verizon (VZ)...
 • AT&T (T)...
 • Prudential Financial (PRU)...
 • Philip Morris International (PM)

Czy płacisz podatek od dywidend?

Mając na uwadze, żedywidendy zwykłe podlegają opodatkowaniu jak zwykły dochód, dywidendy kwalifikowane spełniające określone wymogi podlegają opodatkowaniu według niższych stawek zysków kapitałowych. Płatnik dywidendy ma obowiązek poprawnie zidentyfikować każdy rodzaj i kwotę dywidendy podczas zgłaszania jej na formularzu 1099-DIV do celów podatkowych.

Jak znaleźć akcje o najlepszej dywidendzie?

Jak wybrać akcje dywidendowe
 1. Nie goń za wysoką stopą dywidendy. „Istnieje powód – i nie zawsze dobry – że dany papier wartościowy oferuje wypłaty znacznie wyższe niż jego konkurenci lub szerszy rynek” – mówi Steve. ...
 2. Oceń współczynnik wypłat. ...
 3. Sprawdź bilans. ...
 4. Spójrz na wzrost dywidendy. ...
 5. Zrozumienie ryzyka sektorowego. ...
 6. Rozważ fundusz.

Które akcje groszowe dają najwyższą dywidendę?

Sektory
FirmaCMP (R)Stopa dywidendy (%)
NARZĘDZIE TAPARII3.11013,1%
INWESTYCJE ELCID3.4741,8%
OCL INDIE1.9270,3%
GAZ POŁUDNIOWY22,7220,5%
21 kolejnych rzędów

Która spółka jest najlepsza do dywidendy?

Przy sześcioprocentowej stopie dywidendyIndie węgloweznajduje się na czele listy spółek wypłacających najwyższe dywidendy, a za nią plasuje się 360 One WAM z rentownością na poziomie 5,6%. Według domu maklerskiego w roku finansowym 22 dywidenda na akcję (DPS) spółki Coal India wyniosła 17 funtów, a w roku finansowym 23 DPS wyniosła 24,3 funta.

Czy Coca Cola płaci miesięczne dywidendy?

Podsumowanie dywidendy

Oczekuje się, że następna dywidenda Coca-Cola Co zostanie wypłacona za 1 miesiąc i zostanie wypłacona za 2 miesiące. Poprzednia dywidenda Coca-Cola Co wynosiła 46 centów, została wypłacona 2 miesiące temu i została wypłacona 2 miesiące temu. Zwykle wypłacane są 4 dywidendy rocznie (z wyłączeniem dywidend specjalnych), a pokrycie dywidendy wynosi około 1,9.

Jaka jest najdłużej wypłacana dywidenda?

Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL)

Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) jest królem dywidend z jedną z najdłuższych historii wypłat dywidend, wypłacającą akcjonariuszom regularne dywidendy przez ostatnie 128 lat. Spółka od 60 lat konsekwentnie podnosi dywidendę.

Która akcja daje najwyższą stopę zwrotu w ciągu 1 miesiąca?

Akcje z dobrą stopą zwrotu w ciągu 1 miesiąca
Nr S.NazwaCMP Rs.
1.Ubezpieczenie na życie1080,85
2.Indie węglowe456,20
3.TCS4133,70
4.KRYZYL4543,45
23 kolejne rzędy

A co by było, gdybyś 10 lat temu zainwestował 1000 dolarów w Coca-Colę?

Jeśli zainwestowałeś w firmę 10 lat temu,ta decyzja mogła się opłacić. Według obliczeń CNBC inwestycja w Coca-Colę w wysokości 1000 dolarów w 2009 roku byłaby warta ponad 2800 dolarów na dzień 15 lutego 2019 roku.

Czy Apple jest spółką dywidendową?

AAPL wypłaci dywidendę w wysokości 0,24 dolara na akcję. Roczna stopa dywidendy AAPL wynosi 0,51%. Kiedy przypada data wypłaty dywidendy Apple? Najbliższy dzień wypłaty dywidendy przez Apple przypada na 9 lutego 2024 r.

Jaka jest dywidenda ze 100-dolarowych akcji Coca-Coli?

Przy tej stopie dywidenda z inwestycji o wartości 100 dolarów w akcje Coca-Coli (przy założeniu udziałów ułamkowych) wyniosłaby około 3 dolarów rocznie.

Jakie akcje dywidendowe są najbezpieczniejsze do kupienia?

Spis treści
 • Crown Castle International Corp. (symbol: CCI)
 • FirstEnergy Corp. (FE)
 • Nauka Gilead (GILD)
 • J.M. Smucker Co. (SJM)
 • Novo Nordisk (NVO)
 • Magazyn publiczny (PSA)
 • Walgreens Boots Alliance (WBA)
 • Siedem bezpiecznych akcji dywidendowych do kupienia:

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 13/01/2024

Views: 5585

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.